QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TOUR

BƯỚC 1 

Gửi thông tin yêu cầu

BƯỚC 2 

Nhận phản hồi và chuyển khoản

BƯỚC 3 

Lấy xác nhận và chuẩn bị hành lý

ĐĂNG KÝ TOUR